Saturday, May 30, 2009

Kuliah Puan Sakinah - PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan satu langkah di dalam kajian tindakan di samping mengenalpasti masalah, merancang tindakan, menganalisis data dan merancang untuk tindakan seterusnya.

3 Sebab Perlu Capai Kualiti

 1. Tanggungjawab kepada pelajar.
 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain.
 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan kajian tindakan.

Kriteria Kualiti

 • Sama dengan kriteria penyelidikan yang lain.
 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
 • Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.

Kesahan

 • Merujuk kepada kebenaran data.
 • Dengan mengetahui sama ada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji.

Kebolehpercayaan

 • Berkaitan dengan ketepatan data.
 • Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil.
 • Sehubungan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu mempersoalkan berkaitan:
 1. Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
 2. Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

Mengumpul Data

 • Apakah jenis data yang kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian?
 • Bagaimana kita hendak memastikan terdapat perlbagai perspektif?

Alat Pengumpulan Data

 1. Pemerhatian (video tape).
 2. Nota guru dan komen.
 3. Kerja pelajar.
 4. Refleksi pelajar dan kerja pelajar.
 5. Jurnal pelajar.
 6. Ujian.
 7. Tinjauan soal selidik.
 8. Temuduga (Audio Tape).

No comments:

Post a Comment